Conferències de divulgació tecnològica pels alumnes de Batxillerat

L’Escola ha organitzat recentment dues conferències per alumnes de Batxillerat de divulgació tecnològica impartides per docents de la Universitat Politècnica de Catalunya, UPC:

Generació eòlica a petita escala” a càrrec del Professor Ricard Horta de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa (http://www.eet.upc.edu/) i “Dissenys i aplicacions amb circuits digitals programables” a càrrec del Professor Francesc J. Robert de l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (http://eetac.upc.edu/ca/).

Aquest programa de la UPC presenta als alumnes de secundària diferents àmbits de coneixement i de recerca en què treballa la Universitat i que poden ser del seu interès, així com de complement al seu currículum educatiu.

 

Horta Francesc

Visita al Centre de Visió per Computador (CVC) a Bellaterra

El passat dimecres 10 de febrer alumnes de 1r i 2n de Batxillerat Científico-Tecnològic van realitzar una visita al Centre de Visió per Computador, CVC, a Bellaterra (http://www.cvc.uab.es/).

El Centre de Visió per Computador (CVC) és una institució sense ànim de lucre líder en recerca i desenvolupament en el seu camp. Va ser fundat l’any 1995 per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la finalitat de fer una investigació d’excel·lència mitjançant la generació de coneixement de qualitat i la transferència de tecnologia cap a la societat oferint, alhora, valor afegit a las empreses. Està format per més de 130 investigadors i especialistes de tot el món.

Àrees estratègiques de recerca

Sistemes avançats d’ajuda a la conducció. Desenvolupament de sistemes que apunten a fer més segures les tasques  del conductor, interpretant l’entorn del vehicle.

Color en context. Creació d’algoritmes computacionals que simulin la percepció humana i la categorització de color.

Anàlisi de documents. Anàlisi de documents combinant l’anàlisi d’imatges i tècniques de reconeixement de patrons per a processar i extreure informació de documents de diferents fonts.

Avaluació de seqüències d’imatges. Té com objectiu entendre i interpretar el comportament humà en imatges i qualsevol altre suport multimèdia.

Imatge mèdica. Desenvolupament d’informació significativa a nivell estructural, anatòmic i funcional dels òrgans humans que serveix per guiar els procediments d’intervenció, planificar operacions i ajudar al seguiment de les malalties dels pacients.

Reconeixement d’objectes. Disseny i construcció de sistemes robustos i ràpids capaços de reconèixer persones i objectes, i els seus atributs, en entorns no controlats.

Visualització gràfica i modelatge. Desenvolupament d’eines matemàtiques, entorns interactius i de realitat augmentada de visualització. El camp d’aplicació principal és el processament d’imatges biomèdiques.

Visió industrial. Desenvolupament d’aplicacions de la visió per computador per a la indústria.

Lliures o perfectes?

Amb un grup d’alumnes hem iniciat un workshop de filosofia titulat Lliures o perfectes? Tenim la intenció de dedicar-nos, un cop per setmana a reflexionar, és a dir, a fer-nos preguntes i a intentar contestar-les sobre l’home, l’univers, Déu, les relacions humanes, l’ètica, l’estètica, la política… Treballem a nivell de seminari: lectura de textos, debat, discusió i, sobretot, temps per reflexionar i fer silenci.escolatenes001

Patates i ous osmòtics

Captura de pantalla 2015-11-01 a las 18.44.10

 

Al grec és on podem trobar el concepte etimològic del terme osmosi: “osmos” significa impuls i, el sufix “-sis” es pot traduir com a acció.

L’osmosi és un procés físico-químic que fa referència al pas d’un dissolvent a través de dues dissolucions, amb diferent concentració, que estan separades per una membrana semipermeable (permet el pas de dissolvents, però no de soluts). Sempre el dissolvent (l’aigua) anirà del medi més diluït (hipotònic) cap al medi més concentrat (hipertònic), per tal d’aconseguir l’equilibri de concentracions entre les dues dissolucions, és a dir, que esdevinguin isotòniques.

Per tal de posar en pràctica l’osmosi i la pressió osmòtica, els alumnes de 1er de Batxillerat de Biologia, ho hem experimentat amb ous (extreta prèviament la closca mitjançant àcid acètic) i patates, en diferents concentracions (aigua destil·lada i aigua destil·lada amb diferents concentracions de clorur sòdic). En determinades situacions hem comprovat com, tant l’ou com la patata, han incrementat el seu pes (han incorporat aigua del medi, perquè presentaven més concentració de sals que al medi on estaven) o disminuien el seu pes (pèrdua d’aigua perquè el medi extern estava més concentrat.

Us deixem un recull de fotografies de l’experiència:

 

 

La bromelina – un enzim present a la pinya

perfect-pineappleEls alumnes de 2n de Biologia de Batxillerat han realitzat una experiència de laboratori per tal de conèixer les propietats de l’enzim Bromelina, una proteasa present a la pinya. Aquest enzim té la propietat de trencar els enllaços que formen les proteïnes i, per tal de comprovar-ho, han aplicat diferents tipus de pinya (normal, al seu suc i seca) en gelatina. Els resultats obtinguts ens mostren que la gelatina amb pinya normal no ha solidificat (enllaços trencats), mentre que al tractament amb pinya seca ha solidificat perfectament (enzim desnaturalitzat). En el cas de pinya al seu suc, ha sortit un resultat intermig, ja que la pinya tot i que estigui en conserva, ràpidament perd les seves propietats organolèptiques i, per tant, l’enzim no és tan efectiu. Us deixem un recull de fotografies sobre l’experiència:

 

 

 

Tots som aigua

Els alumnes de Biologia de 1er de Batxillerat han realitzat aquesta setmana una determinació del contingut hídric de diferents aliments (vegetals, fruites, carns, llegums, fruits secs…). D’aquesta manera, determinant el pes humit i el pes sec, un cop tractats per calor, han pogut determinar el percentatge d’aigua que contenen i comparar-los. I es que, tots som aigua, però el percetatge no és el mateix per a cada espècie, i tampoc a totes les parts del nostre cos, tal i com es pot veure a les següents imatges:

 

 

body_water_infographicwatercontentfruitsveggies

 

 

Construcció de Biomolècules

Els alumnes de 1er de Batxillerat hem començat a treballar les propietats de les biomolècules orgàniques (glúcids, lípids, proteïnes i àcids nucleics) i els tipus d’enllaços que s’estableixen (que són els responsables de donar estabilitat a la molècula).

Per tal de poder veure com s’orienten els àtoms en l’espai i els tipus d’hibridacions que es formen, em recreat aquestes molècules amb llaminadures, on cada tipus de llaminadura corresponia a un tipus d’àtom (carboni, oxigen, hidrogen, etc.). A continuació us mostrem algunes recreacions, com el colesterol, la galactosa, la metionina, etc.

Per cert, com no podia ser d’una altra manera, a l’acabar ens vam menjar les biomolècules!!