Alcoholic fermentation experience

In this lab study, the students of 2nd Batxillerat have investigated alcoholic fermentation in a yeast (a single-celled fungus), Saccharomyces cerevisiae, or “baker’s yeast.”  When oxygen is low, some fungi, including yeast and most plants, switch from cellular respiration to alcoholic fermentation.  In bread making, starch in the flour is converted to glucose and fructose, which then serve as the starting compounds for fermentation.  The resulting carbon dioxide is trapped in the dough, causing it to rise.  Ethanol is also produced in bread making but evaporates during baking.

In this laboratory experiment, the carbon dioxide (CO2) produced, being a gas, bubbles out of the solution and can be used as an indication of the relative rate of fermentation taking place. The rate of fermentation, a series of enzymatic reactions, can be affected by several factors, for example, concentration of yeast, concentration of glucose, or temperature.  In this lab study we have investigated the effects of yeast concentration.

Patates i ous osmòtics

Captura de pantalla 2015-11-01 a las 18.44.10

 

Al grec és on podem trobar el concepte etimològic del terme osmosi: “osmos” significa impuls i, el sufix “-sis” es pot traduir com a acció.

L’osmosi és un procés físico-químic que fa referència al pas d’un dissolvent a través de dues dissolucions, amb diferent concentració, que estan separades per una membrana semipermeable (permet el pas de dissolvents, però no de soluts). Sempre el dissolvent (l’aigua) anirà del medi més diluït (hipotònic) cap al medi més concentrat (hipertònic), per tal d’aconseguir l’equilibri de concentracions entre les dues dissolucions, és a dir, que esdevinguin isotòniques.

Per tal de posar en pràctica l’osmosi i la pressió osmòtica, els alumnes de 1er de Batxillerat de Biologia, ho hem experimentat amb ous (extreta prèviament la closca mitjançant àcid acètic) i patates, en diferents concentracions (aigua destil·lada i aigua destil·lada amb diferents concentracions de clorur sòdic). En determinades situacions hem comprovat com, tant l’ou com la patata, han incrementat el seu pes (han incorporat aigua del medi, perquè presentaven més concentració de sals que al medi on estaven) o disminuien el seu pes (pèrdua d’aigua perquè el medi extern estava més concentrat.

Us deixem un recull de fotografies de l’experiència:

 

 

La bromelina – un enzim present a la pinya

perfect-pineappleEls alumnes de 2n de Biologia de Batxillerat han realitzat una experiència de laboratori per tal de conèixer les propietats de l’enzim Bromelina, una proteasa present a la pinya. Aquest enzim té la propietat de trencar els enllaços que formen les proteïnes i, per tal de comprovar-ho, han aplicat diferents tipus de pinya (normal, al seu suc i seca) en gelatina. Els resultats obtinguts ens mostren que la gelatina amb pinya normal no ha solidificat (enllaços trencats), mentre que al tractament amb pinya seca ha solidificat perfectament (enzim desnaturalitzat). En el cas de pinya al seu suc, ha sortit un resultat intermig, ja que la pinya tot i que estigui en conserva, ràpidament perd les seves propietats organolèptiques i, per tant, l’enzim no és tan efectiu. Us deixem un recull de fotografies sobre l’experiència:

 

 

 

Tots som aigua

Els alumnes de Biologia de 1er de Batxillerat han realitzat aquesta setmana una determinació del contingut hídric de diferents aliments (vegetals, fruites, carns, llegums, fruits secs…). D’aquesta manera, determinant el pes humit i el pes sec, un cop tractats per calor, han pogut determinar el percentatge d’aigua que contenen i comparar-los. I es que, tots som aigua, però el percetatge no és el mateix per a cada espècie, i tampoc a totes les parts del nostre cos, tal i com es pot veure a les següents imatges:

 

 

body_water_infographicwatercontentfruitsveggies

 

 

Construcció de Biomolècules

Els alumnes de 1er de Batxillerat hem començat a treballar les propietats de les biomolècules orgàniques (glúcids, lípids, proteïnes i àcids nucleics) i els tipus d’enllaços que s’estableixen (que són els responsables de donar estabilitat a la molècula).

Per tal de poder veure com s’orienten els àtoms en l’espai i els tipus d’hibridacions que es formen, em recreat aquestes molècules amb llaminadures, on cada tipus de llaminadura corresponia a un tipus d’àtom (carboni, oxigen, hidrogen, etc.). A continuació us mostrem algunes recreacions, com el colesterol, la galactosa, la metionina, etc.

Per cert, com no podia ser d’una altra manera, a l’acabar ens vam menjar les biomolècules!!