Visita al Centre de Visió per Computador (CVC) a Bellaterra

El passat dimecres 10 de febrer alumnes de 1r i 2n de Batxillerat Científico-Tecnològic van realitzar una visita al Centre de Visió per Computador, CVC, a Bellaterra (http://www.cvc.uab.es/).

El Centre de Visió per Computador (CVC) és una institució sense ànim de lucre líder en recerca i desenvolupament en el seu camp. Va ser fundat l’any 1995 per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la finalitat de fer una investigació d’excel·lència mitjançant la generació de coneixement de qualitat i la transferència de tecnologia cap a la societat oferint, alhora, valor afegit a las empreses. Està format per més de 130 investigadors i especialistes de tot el món.

Àrees estratègiques de recerca

Sistemes avançats d’ajuda a la conducció. Desenvolupament de sistemes que apunten a fer més segures les tasques  del conductor, interpretant l’entorn del vehicle.

Color en context. Creació d’algoritmes computacionals que simulin la percepció humana i la categorització de color.

Anàlisi de documents. Anàlisi de documents combinant l’anàlisi d’imatges i tècniques de reconeixement de patrons per a processar i extreure informació de documents de diferents fonts.

Avaluació de seqüències d’imatges. Té com objectiu entendre i interpretar el comportament humà en imatges i qualsevol altre suport multimèdia.

Imatge mèdica. Desenvolupament d’informació significativa a nivell estructural, anatòmic i funcional dels òrgans humans que serveix per guiar els procediments d’intervenció, planificar operacions i ajudar al seguiment de les malalties dels pacients.

Reconeixement d’objectes. Disseny i construcció de sistemes robustos i ràpids capaços de reconèixer persones i objectes, i els seus atributs, en entorns no controlats.

Visualització gràfica i modelatge. Desenvolupament d’eines matemàtiques, entorns interactius i de realitat augmentada de visualització. El camp d’aplicació principal és el processament d’imatges biomèdiques.

Visió industrial. Desenvolupament d’aplicacions de la visió per computador per a la indústria.

Deixa un comentari