EN TRÀNSIT- Projecte arquitectònic

En Trànsit és un projecte que sorgeix de les classes de Dibuix tècnic de 1r de Batxillerat. Aquest consisteix en travessar els murs dels plànols i fer-ho realitat. El principal protagonista d’aquesta arquitectura és el palet de fusta reciclada. Una fusta que viatja i transporta mercaderies. El nostre objectiu ha consistit en crear una arquitectura dissenyada per als nens i nenes d’Educació Primària. És una arquitectura pensada per fer-los interectuar tant per fora com per dins. Pel que fa a l’exercici s’ha volgut treballar, el disseny, el dibuix, la construcció, el treball en equip i l’esforç.

Taller: Què pot fer l’enginyeria pels lesionats medul·lars?

Els alumnes de Primer de Batxillerat Tecnològic van realitzar un taller al Laboratori de Biomecànica de la UPC a Barcelona.

La divisió de Biomecànica del departament d’enginyeria mecànica fa recerca en l’àmbit de la biomecànica del moviment humà, on es centra en la mesura, modelització i anàlisi dinàmica del moviment, i també en el disseny de dispositius d’assistència i rehabilitació per a persones amb mobilitat reduïda. El grup també realitza projectes relacionats amb la indústria del calçat i col·labora amb hospitals i ortopèdies en el disseny d’ortesis actives per assistir la marxa human (http://www.creb.upc.es/).

Els alumnes van poder visitar les seves instal·lacions i van realitzar un taller amb alguns experiments pràctics utilitzant l’instrumental del laboratori: càmeres d’infrarojos, marcadors reflectius, 2 plaques de força, plantilles de pressió, sensors que transformen el moviment de la musculatura en senyal elèctric, sensors de moviment, software de simulació…

El Taller forma part de l’oferta d’activitats del programa Escolab (http://escolab.bcn.cat/). Aquest programa obre la porta dels laboratoris i centres de recerca més capdavanters del país i ofereix l’oportunitat de dialogar amb els investigadors que treballen en l’avenç de la societat.

 

 

Taller: “Onades artificials i obres marítimes d’escullera”

Avui alguns alumnes de Batxillerat Científic-Tecnològic han realitzat el taller: “Onades artificials i obres marítimes d’escullera” al laboratori d’enginyeria marítima (LIM) de l’Escola d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports a Barcelona. El Taller forma part de l’oferta d’activitats del programa Escolab (http://escolab.bcn.cat/). Aquest programa obre la porta dels laboratoris i centres de recerca més capdavanters del país i ofereix l’oportunitat de dialogar amb els investigadors que treballen en l’avenç de la societat.

El LIM/UPC (Dept. E.H.M.A. de la ETSECCPB) està format per investigadors altament qualificats i de disciplines tecnicocientífiques diverses. Les línies de treball són: hidrodinàmica costanera i estuariana, clima i qualitat del medi ambient marí, física i enginyeria oceanogràfiques, enginyeria i morfologia costanera, enginyeria portuària, i gestió de la zona costanera i els recursos costaners. El LIM/UPC ha desenvolupat un avançat conjunt de models numèrics i disposa d’una infraestructura de laboratori i camp per al vessant experimental dels projectes desenvolupats (destaca el canal d’onatge ICTS-CIEM, tercer en importància a la UE). (www.lim.cat).

A més de la visita de les instal·lacions, els alumnes han realitzat unes activitats pràctiques per entendre algunes idees bàsiques del disseny d’obres marítimes d’escullera.

Visita al Centre de Visió per Computador (CVC) a Bellaterra

El passat dimecres 10 de febrer alumnes de 1r i 2n de Batxillerat Científico-Tecnològic van realitzar una visita al Centre de Visió per Computador, CVC, a Bellaterra (http://www.cvc.uab.es/).

El Centre de Visió per Computador (CVC) és una institució sense ànim de lucre líder en recerca i desenvolupament en el seu camp. Va ser fundat l’any 1995 per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la finalitat de fer una investigació d’excel·lència mitjançant la generació de coneixement de qualitat i la transferència de tecnologia cap a la societat oferint, alhora, valor afegit a las empreses. Està format per més de 130 investigadors i especialistes de tot el món.

Àrees estratègiques de recerca

Sistemes avançats d’ajuda a la conducció. Desenvolupament de sistemes que apunten a fer més segures les tasques  del conductor, interpretant l’entorn del vehicle.

Color en context. Creació d’algoritmes computacionals que simulin la percepció humana i la categorització de color.

Anàlisi de documents. Anàlisi de documents combinant l’anàlisi d’imatges i tècniques de reconeixement de patrons per a processar i extreure informació de documents de diferents fonts.

Avaluació de seqüències d’imatges. Té com objectiu entendre i interpretar el comportament humà en imatges i qualsevol altre suport multimèdia.

Imatge mèdica. Desenvolupament d’informació significativa a nivell estructural, anatòmic i funcional dels òrgans humans que serveix per guiar els procediments d’intervenció, planificar operacions i ajudar al seguiment de les malalties dels pacients.

Reconeixement d’objectes. Disseny i construcció de sistemes robustos i ràpids capaços de reconèixer persones i objectes, i els seus atributs, en entorns no controlats.

Visualització gràfica i modelatge. Desenvolupament d’eines matemàtiques, entorns interactius i de realitat augmentada de visualització. El camp d’aplicació principal és el processament d’imatges biomèdiques.

Visió industrial. Desenvolupament d’aplicacions de la visió per computador per a la indústria.