Patates i ous osmòtics

Els alumnes de 1Batx de biologia hem estat estudiant les propietats de l’aigua, entre d’elles l’osmosi. L’osmosi és un procés físico-químic que fa referència al pas d’un dissolvent a través de dues dissolucions, amb diferent concentració, que estan separades per una membrana semipermeable (permet el pas de dissolvents, però no de soluts). Sempre el dissolvent (l’aigua) anirà del medi més diluït (hipotònic) cap al medi més concentrat (hipertònic), per tal d’aconseguir l’equilibri de concentracions entre les dues dissolucions, és a dir, que esdevinguin isotòniques.

Per tal d’observar aquest fenómen ho hem estudiat en tres mostres diferents: ous, patates i pastanaga; en tres condicions diferents: medi hipotònic, isotònic i hipertònic. Us deixem un recull d’imatges de la sessió.

 

 

Kcal i aliments

Els alumnes de biologia de 2n de Batxillerat, per treballar el tema de catabolisme, han realitzat aquest matí una experiència per a determinar la quantitat d’energia química que contenen els aliments (Kcal o KJ per 100 g d’aliment). Posteriorment han comparat els resultats amb la informació nutricional per comprovar la validesa dels resultats obtinguts. Us deixem un recull d’imatges de la sessió.

 

Biomolècules & MolView

Els alumnes de Biologia de 1er de batxillerat hem estat construint diferents tipus de biomolècules orgàniques en tres dimensions. Per fer-ho hem utilitzat el programa MolView. Gràcies a aquest programa podem estudiar la seva orientació espaial, els enllaços, les hibridacions i grups funcionals que les constitueixen. Us deixem un vídeo sobre les possibilitats que ofereix el programa i fotografies de la sessió de treball d’avui.

Insolubilitat dels lípids

Els alumnes de 1er de Batxillerat de Biologia acabem de començar l’estudi dels lípids i les seves principals propietats físiques i químiques. En aquesta experiència de laboratori hem estudiat la insolubilitat i densitat dels lípids. Concretament hem pogut veure com es formava una esfera d’oli jugant amb les diferents densitats de l’aigua, oli i etanol.

 

Elaboració de iogurt

Els alumnes de 2n de Batxillerat de Biologia han fet una experiència de laboratori basada en l’elaboració de iogurt (estudi de la fermentació làctica).

De fet, la recepta bàsica és simplement llet tallada sota l’acció de ferments naturals. Un cop la llet ha sigut pasteuritzada (llet escalfada per tal d’eliminar els microorganismes patògens, conservant les vitamines i característiques substancials del producte), s’introdueixen els microorganismes que fabricaran el iogurt (Streptococcus thermophilus i Lactobacillus bulgaricus). Al cap de 3 o 4 hores, els bacteris transformen la lactosa de la llet en àcid làctic. L’acidificació del producte fa que les proteïnes coagulin de forma uniforme, donant lloc a la massa pròpia del iogurt.

Bioquímica dels glúcids

Els alumnes de 1er de Batxillerat acabem d’estudiar els glúcids o també anomenats carbohidrats. Amb aquesta experiència hem realitzat la prova de Fehling o Benedict per tal de determinar si presenten poder reductor i, per altre costat, la prova de Lugol, que serveix per determinar la presència de midó. Totes dues proves bioquímiques són característiques per tal d’estudiar les propietats químiques dels monosacàrids, disacàrids i polisacàrids.

Alcoholic fermentation experience

In this lab study, the students of 2nd Batxillerat have investigated alcoholic fermentation in a yeast (a single-celled fungus), Saccharomyces cerevisiae, or “baker’s yeast.”  When oxygen is low, some fungi, including yeast and most plants, switch from cellular respiration to alcoholic fermentation.  In bread making, starch in the flour is converted to glucose and fructose, which then serve as the starting compounds for fermentation.  The resulting carbon dioxide is trapped in the dough, causing it to rise.  Ethanol is also produced in bread making but evaporates during baking.

In this laboratory experiment, the carbon dioxide (CO2) produced, being a gas, bubbles out of the solution and can be used as an indication of the relative rate of fermentation taking place. The rate of fermentation, a series of enzymatic reactions, can be affected by several factors, for example, concentration of yeast, concentration of glucose, or temperature.  In this lab study we have investigated the effects of yeast concentration.